Suriye krizinde SURİYELİ TÜRKMENLERİN Durumu ve Problemleri

2014-10-20 02:06:00

Suriye krizinde SURİYELİ TÜRKMENLERİN Durumu ve Problemleri

21. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde uluslararası emperyalist güçlerin Ortadoğu’daki hedefi; İsrail’in güvenliğini sağlayacak bir Kürt Devleti’nin kurulmasını veya Kürt gücünün oluşturulmasını sağlamaktır. Ayrıca nükleer silah üreten İran teknolojisini ve İran İslam Rejimi’ni kontrol altına aldıktan sonra Orta Asya ülkelerini kendi politikaları doğrultusunda yeniden dizayn etmektir.

Başta ABD olmak üzere, uluslararası güçlerin hedefini bugün itibariyle Suriye’de gelinen aşamada, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin asli ve kurucu unsuru olan Suriye Türkmenleri sahipsiz kalmakdadir. Suriye’nin geleceğinde, Türkmenlerin statüsü ve rolünün ne olacağı belli değildir.

 Tum Konferanslarda, Alevilerin, Hıristiyanların, Şiilerin, Sünnilerin ve diğer halkların temsilcileri vardır ama Suriyeli Türkmenlerin temsilcisi yoktur.Suriye krizi, şimdiye kadar mevcudiyetinden bile bihaber olunan Türkmen topluluğunun kendinden bahsettirmesine neden oldu. Irak’taki Türkmence’ye yakın bir dil konuşan, kendini Türkiye’ye yakın hisseden bu topluluk, pek güçlü olmayan kimlik bilincinin, devrim ile birlikte uyandığı izlenimini veriyor. Sayı olarak (3. 500 milyon) bu topluluk içinden, Şükrü el Kuvvetli gibi 1943 Suriye cumhurbaşkanlığı yapmış devlet adamı da var olamakdadir. Ancak, Türkmen topluluğu, Suriye tarihinde yerini daha ziyade Araplaşmış asimile Suriyeliler olarak almış, nadiren Türk kimliğinin bilincinde bir azınlık olmuş.Suriye Türkmenleri, kurulacak yeni  Suriye Devleti’nin kurucu unsuru  olarak BM garantisi altında ve anayasa hukuku düzeyinde statü kazanmalıdır.

Suriye Türkmenlerin  kimlik ve topraklarına sahip olma kaygısı içerisinde olmalarına rağmen,Araplarin ve  Kürtlerin aksine uygar bir çaba ve çalışma içersinde sınırlıda olsa geleneklerine, edebiyatlarına ağırlık vererek kimliklerini korumaya çalıştılar.

Bütün bunlara rağmenSuriye Türkmen topluluğu devrimle birlikte bir kisime örgütlendi, Suriye Türkmenleri Türkiye destek ve  dayanak olabilir.  

0
0
0
Yorum Yaz