Siriýadaky türkmenleriň ýerli jemgyýetiniň Türkiýedäki wekilhana

2013-05-31 11:32:00

Azatlyk Radiosynyň “Dünýä türkmenleri” atly nobatdaky gepleşiginde Saud Arabystanynda din ugrundan magistrlik derejesi üçin okap ýören ildeşimiz bilen onuň bosgunlyk meselesi bilen bagly başdan geçiren wakalary barada söhbet edilýär. 

Mundan daşary, Siriýadaky türkmenleriň ýerli jemgyýetiniň Türkiýedäki wekilhanasynyň ýolbaşçysy Muhtar Muhammed bilen siriýaly türkmenleriň soňky ýagdaýlary hakynda gürrüň edilýär.

Şeýle-de, bu gepleşikde owgan türkmenlerinden asly anthoýly bolup, häzirki wagt paýtagt Kabulda ýaşaýan ýaş bagşy Muhammed Baba-Sadygyň Azatlyk Radiosyna iberen aýdymy-da diňleýjilere hödürlenýär.

0
0
0
Yorum Yaz