Istanbul’u fethi’nin yildönümü

2010-06-01 12:24:00

 Istanbul’u fethi’nin yildönümü. Türk tarihinde büyük anlam tasiyan bu anlamli günü hayirla yad ederek, su yazimi sizlerle paylasmak istiyorum. Suan 21 yasindayim, 21 yasinda olan arkadaslarima, “Yelkenler bicelecek”adli mehter marsini okuyup, herzaman hayirli omurler dilemisimdir. Bunu cogu zaman yaparak, tarihimizi hatirlatip, 21 yasindakilere, 21 yasinin anlam ve degerini hatirlatabiliriz. Fatih Sultan Mehmet kimdir diye acaba kendimize soruyormuyuz? 2ci Mehmed olarak bilenen, Fatih Sultan Mehmed; 29 Mart 1432 Edirne dogumludur.21 yasinda iken 1453′te Istanbul’fetih etmis bu eroglu, tarihde sanli bir iz birakmistir. Simdiki zamani, Osmanli zamaniyla karsilastirir olursak, bu zamanki bollugun, maneviyatsizligin degerini gorecegiz. 15.ci asirda 21 yasindaki Istanbul’u fetih eden Fatih’in torunlari 21.ci asirda neden gonulleri fetih edemiyor? Acaba kendimize sorabiliyormuyuz? Maddiyatin bol oldugu, mesafelerin kisa oldugu bir zamanda, Allahin izniyle bir çok islerde yer alarak bu anlamli fethin devamini getirebiliriz. Iran’daki, Irak’taki Turkler,Osmanli torunlarinin gelisini dort gozle bekliyor. Kosovo’daki yikilan camilerin minareleri yaptiran; Osmanli torunlari olsun, diyen musluman kardeslerimiz bizden hareket bekliyorlar. Fetih, tarih ile kalmamali. Osmanli’nin fetih ettigi ulkeleri ziyaret ederek, kardeslerimizle irtibata gecip, maddi manevi destekte bulunmaliyiz. Bedenle ulasamiyorsak, bir mektup yazarak ulasmaliyiz. Onuda yapamiyorsak, dualarimizda unutmamaliyiz. Okul bitiren, is sahibi olan bir cok isadami var. Onlarla irtibata gecip, Osmanli topraklarinda yasayan kardelerimizin yanina gidebiliriz. Bu hareketler kucuk adimlarla baslamali ve buyumeli. Osmanli topraklarinin gercekten destege ihtiyaci var. Irak, Filistin, Bosna, Cecenistan,Dogu Turkistan; Dogu’dan Bati&r... Devamı

UMRE ...

2010-05-03 20:01:00

  UMRE'  Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in: "Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan günahların keffaretidir. Hacc-ı Mebrur'un ise cennetten başka karşılığı yoktur" buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fûkahası; mali kudreti ve sıhhati müsait olan mü'minlere umre vacip midir, yoksa sünnet midir? noktasında ihtilâf etmiştir. İbn-i Abidin bu konuyu izah ederken: "Cevhere sahibi vacip olduğunu sahihleşmiştir. Bazıları ona mutlak olarak "Sünnet" adını vermişlerdir. Ama bu vücûba aykırı değildir." Rivayetten anlaşılan sünnet olduğudur. Çünkü İmam-ı Muhammed (r.a.) umrenin tetavvû olduğunu nassan söylemiştir. Fetih sahibi buna meyletmiş ve delilleri naklettikten sonra: "Vacip ve nafile olduğunu iktiza eden deliller çatışmıştır. Binaenaleyh biri sabit olmayıp mücerred Peygamber (sav) ile Ashabının ve tâbiûn'un fiilleri kalmıştır. Bu da sünnet olduğunu icabeder; biz de buna kail olduk" demiştir" hükmünü beyan etmektedir. Molla Hüsrev "Umre sünnetir. O, Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ve safa ile Merve arasında sa'y etmektir. Umre yılın bütün günlerinde caizdir. Sadece Arefe gününde ve Arefe gününden sonra gelen dört günde mekruhtur. Çünkü o günler haccın ve hacca bağlı olan amellerin vakitleridir" buyurmaktadır. Feteva-ı Hindiyye'de: "Şer'i şerif'te umre; sıfat,ı mahsusa üzere, Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret ve Safa ile Merve arasında sa'y etmektir. Bunlar ihramlı olarak yapılır. Serahsi'nin Muhıyt'inde de böyledir. Bize göre umre sünnettir, vacip değildir. Bir yıl içerisinde birden fazla umre yapmak da caizdir." Hükmü kayıtlıdır.  İmam-ı Merginani: "Bize göre umre sünnettir... Devamı

Hələb Səlcuq Məlikliy

2010-01-31 07:12:00

Suriyanı fəth edən və 1078-ci ildən bəri Böyük Səlcuq Dövlətinin Suriya məliyi olan Alovlan (Sultan Alparslanın oğlu və Sultan Məlikşahın qardaşıdır), özünü sultan elan edərək, qardaşı(bacısı) oğlu Sultan Bərkyarukun üzərinə getmiş, dekabr 1094-cü ildə Bağdadı fəth edərək adına xütbə oxutdurmuşdur. Lakin Reydə qardaşı(bacısı) oğluna məğlub olmuşdu (1095-ci il). Oğullarından Rıdvan Hələbdə, və Dukak isə Şamda hakimiyyətlərini elan etdilər. Hələb hakimi Rıdvan xaçlılarla mübarizə etmişdir. Bir ara sərhədlərini Cənubi Anadoluya qədər genişlətmişdir. 1117-ci ildə isə hər iki bölgədə də hakimiyyət, atabəylərin əlinə keçmişdir. Hələb Səlcuq Məlikliyi Antakyanı fəth edən Süleyman Şah, Suriya hakimiyyətini ələ keçirmək istədi (1085-ci il). Hələb Qubernatoru İbn Huteyti, Tutmadan kömək istədi. Məlik Alovlan, yanında Ardıq Bəy olduğu halda, hücuma keçdi. İki xanədan üzvü Hələb ətrafında Ayn Seylem mövqesində qarşılaşdılar. Edilən müharibədə Süleyman Şah, öldürüldü (1086-cı il). Alovlan, Hələbi ələ keçirdisə də, iç qalanı ala bilmədi. Suriyadakı hadisələr üzərinə Böyük Səlcuq Sultanı Məlikşah, bölgəyə səfər təşkil etdi. Alovlan, Şama çəkildi. Sultan Məlikşahın Suriyadan ayrılmasından sonra Alovlan, hərəkətə edərək, 1090-cı ildə Humusu ələ keçirdi. Trablusşam mühasirəsı müvəffəqiyyətsizliklə nəticələndi. Məlikşahın vəfatından sonra Sultan Berkyarukla səltənət mübarizəsinə girişən Alovlan, Rey yaxınlarında etdiyi döyüşdə sərkərdələrinin qarşı tərəfə keçməsi səbəbindən məğlub oldu. Gənc yaşda həyatını itirdi (1095-ci il). Məlik Alovlanın ölümündən sonra oğullarından Rıdvan Hələbdə, Dukak isə Dımaşkda səltənətini elan etdi. Beləcə Suriya Səlcuq Dövləti, Hələb və Dımaşk Məlikliyi olmaq üzrə iki yerə ayrıldı. Məlik Rıdvan, Hələb Səlcuq ... Devamı

Suriyada yaşayan Türkmənlər

2010-01-31 07:03:00

Ərəb ölkəsi olan Suriyanın əhalisi hazırda 20 milyon təxmin edilir. Bugünkü Suriyada yaşayan türkmənlərin durumuna keçmədən öncə, türkmənlərin buraya gəlişlərini gözdən keçirək. Suriya, yerləşdiyi coğrafi mövqeyə görə, doğu ilə batını birləşdirdiyindən burada sümerler, assurlular, makedoniyalılar və romalılar hakimiyyət qurmuşlar. İslamiyyətin doğuşundan sonra bölgədə, Hz. Ömərlə başlayan bir islimi hərəkat görürük. Bu durum, Əməvi və Abbasi xanədanlıqları zamanında da davam etmişdir. Suriyadakı türkmənlərin 7 və 8-ci əsrlərdən bəri Fərat və Dəclə boylarına endikləri, ayrıca, Mesopatomiyadan və Anadoludan Suriyaya köçdükləri, 9 və 11-ci yüzildən bu yana bölgədə yaşadıqları bilinməkdədir.Daha öncə Misirdə bir Türk sərkərdəsi Tolunoğlu Əhməd öz xanədanını qurmuş (875) və bu xanədan 905-ci ilə qədər davam etmişdir. Tolunoğlu Əhməd Suriyanı 877-ci ildə almışdır. Daha sonra başqa bir Türk sərkərdəsi Toğac oğlu Mühəmməd Əbu Bəkir bir xanədan qurmuş və bu da 935-969 illəri arasında bölgəyə hakim olmuşdur. Hər iki Türk xanədan Abbası xəlifəliyinin bir siyasəti olaraq olaraq Türk sərkərdələri ilə Türk askərlərinə, orduda böyük yer vermələrinin sonucunda donmuşdur. Türkmənlərin bölgəyə gelib yerləşmələri, Böyük Səlcuqlu Dövlətinin Qəznəlilərlə yapdığı Dandanakan savaşından sonra baş verib. Böyük Səlcuklu Dövləti, bu savaşdan sonra 1063-cı ildən etibarən öz həyat tərzlərinə uyğun bildikləri bu bölgəyə yerləşməyə başladılar. Özəlliklə Hələb, Lazzikiyə, Trablusğam və Asi İrmağı vadisi boyunca Hama, Humus və Şam bölgesində yerləşdilər. Türkmənlərin buraya axını Afşin və Sandık Bəylər rəhbərliyində Hələbə qədər davam etmişdir. 1069-1070-cı illərdə Kurlu və Atsız Bəylər, Güney Suriyanı tamamən ələ keçirmişlər. 1071-ci ildə M... Devamı

Türk Dünyasınin 21 Asirde Önemi ve Yeri

2009-12-08 04:20:00

Türk Dünyasınin 21 Asirde  Önemi ve Yeri              Dünyada 20. yüzyıl bir değişim asrı olmuştur. İki büyük dünya savaşının yaşanması, imparatorlukların çöküşü, sömürge sisteminin çağdaş bir boyut kazanması, teknolojinin akıl almaz bir şekilde gelişmesi buna bağlı olarak uzay çağına girilmesi, bölgesel düzeyde milliyetçilik hareketleri ve milli devletlerin oluşumu, devletlerarası politikalara karşılıksızlığın ve acımasızlığın yansıması, SSCB’nin dağılması ile; iki kutuplu dünyanın ABD merkezli dönmeye başlaması özellikle Türk Dünyasının 1/4 inin bu dönemde bağımsız olarak, siyasi ve kültürel sınırları ile ortaya çıkması bu yüzyıla damgasını vuran önemli olaylardır. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak, dünyanın jeopolitik haritası değişmiş, dünya bağımsız devletleri dış politikalarında yeni oluşan şekle göre hüküm vermeye başlamıştır.         Türkler açısından 20. yüzyılın en önemli olayı SSCB’nin dağılmasıdır. Bilindiği gibi 1 Ocak 1991 de SSCB resmen ortadan kalkmıştır. SSCB’nin ortadan kalkması ile 15 yeni Cumhuriyet SSCB toprakları üzerinde kurulup, bağımsız olmuşlardır. Yeni oluşumla dünyada “Küreselleşme” eğilimi başlamış, diğer yandan da etnik ayrıma yönelik bir bölünme ve parçalanmalar dönemi günümüze damgasını vuran önemli bir etken olmuştur. Bu dönem, Türkler açısından bir kendi oluş, kendine geliş dönemi olması açısından önemlidir. O zamana kadar yeryüzünde dünyanın tanıdığı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ... Devamı

Kəbədən Osmanlı türk izləri siliniyor

2009-12-07 18:11:00

Kəbədən Osmanlı türk izləri siliniyor Osmanlı dönəmində Kəbənin ətrafında tikilən minarələr söküləcək. Ehtiram əlaməti olaraq Kəbədən hündür tikilməmiş 500-ə qədər minarə Qurban bayramından sonra həyata keçirilməyə başlanılacaq layihə çərçivəsində uçurulacaq. Söküntü işləri gələn ilin yanvarında başa çatmalıdır. Yəni 2010-cu ilin yanvarında Osmanlıdan miras qalan bu abidələr yox olacaq və yerlərində 55 mərtəbəli binalar tikiləcək. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Osmanlının tikdirdiyi Ecyad qalası və bir qışlaq uçurulub, yerində hündür binalar tikilib. Rotterdam İslam Universitetinin professoru Əhməd Akgündüz deyib ki, islam aləmində Səudiyyə Ərəbistanı və Misirdəki kiçik hakim elitanın Türkiyəyə münasibətində problem var, bu, həmin ölkələrin xalqlarından qaynaqlanmır. O qeyd edib ki, bu günbəzlər həm də tarixi əsərlərdir: “Bu günbəzlərin planını memar Sinan hazırlayıb. Sultan Süleyman Qanuninin əmrilə onun hazırladığı plan 1590-cı ildə memar Mehmet Ağa tərəfindən həyata keçirilib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin məsələyə reaksiya verəcəyinə əminəm, ancaq bu reaksiyanın nə dərəcədə təsirli olacağını bilmirəm”. Ümumiyyətlə, Kəbə ətrafında aparılmaqda olan nəhəng tikinti işləri Məkkə şəhərinin simasını tamamilə dəyişəcək. Səudiyyə Ərəbistanı hakimiyyətinin təsdiqlədiyi plana görə, Kəbə ətrafında 35 mehmanxana, ticarət mərkəzləri, restoranlar, eyni zamanda 65 min insanın eyni anda namaz qıla biləcəyi məscid tikilməlidir. Layihənin dəyəri 4 milyard dollardan çoxdur. ... Devamı

Dünya Türkmenleri Birliği Aşkabat`ta toplandı

2009-11-03 18:52:00

Dünya Türkmenleri Birliği`nin 11. konferansı, Türkmenistan`ın başkenti Aşkabat`ta başladı. Çok sayıda yabancı ülkeden gelen Türkmen temsilcilerin katıldığı konferansa, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlık ediyor. Bağımsızlığının 17. yılını kutlayan Türkmenistan`da, Dünya Türkmenlerinin bu yılki toplantısı Mekan Köşkü`nde yapıldı. Konferansa, aralarında Türkiye`nin Aşkabat Büyükelçisi Hüseyin Avni Bıçaklı`nın da bulunduğu yabancı misyon şefleri de iştirak etti. Türkmen lider Berdimuhamedov konuşmasında, ülkenin dış siyasetinin üzerinde durarak, Türkmenistan`ın dünyanın 120 ülkesi ile diplomatik ilişki kurduğunu ve yaklaşık 40`nın üzerindeki uluslararası örgüte üye olduğunu söyledi. Berdimuhamedov ayrıca, çeşitli ülkelerle ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla işbirliği yapmaya çaba harcadıklarını belirtti. Ülkede yapılan geniş çaplı reformları anlatan Berdimuhamedov, eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlarda büyük yatırımlar yapıldığını ifade etti. Daha sonra Dünya Türkmenleri Birliği Başkan Yardımcısı Annagurban Aşırov, birliğin yeni amblemini tanıttı. Berdimuhamedov, daha sonra amblemi Aşırov`a törenle teslim etti. Ardından Dünya Türkmenleri Birliği`nin yeni amblemi çeşitli ülkelerden gelen konuklarla birlikte göndere çekildi. Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, geçen yıl yapılan toplantıda birliğin başkanlığına seçilmişti. Ülkenin kurucu lideri merhum Saparmurat Türkmenbaşı`nın teklifi ile kurulan Dünya Türkmenleri Birliği, ilk toplantısını Mayıs 1991`de yapmışt ı... Devamı

Afganistan Türkmenleri

2009-10-01 07:47:00

Afganistan  Türkmenleri Türkmenler, özellikle 24 Oğuz boyu, M.S. 8. ve 10. yüzyıla kadar olan dönemde Orta Asya’da kavmi hüviyetlerini ortaya çıkarmışlardır. Türkmenler, İslamiyet’in Horasan’a gelmesi ve Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte Uygur, Kırgız ve Başkırt gibi Türk soylu kavimlerin yanında kendi kavmi hüviyetlerini tespit etmekle kalmayıp, Türkistan ve Orta Asya’da İslam dininin en büyük tebliğcisi ve yayıcısı konumuna geldiler. Tarih şahittir ki Türklerden ilk önce bunlar İslam’ı seçmiştir ve sonra da Türkistan ve Orta Asya’da ikamet eden muhtelif kavimleri ve diğer Türk boylarını İslamiyet’e davet etmişlerdir. Türkmen’in Kınık boyuna mensup olan Selçukluların, büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu kurmalarıyla Türkmenler, Horasan yani bugünkü Afganistan sınırlarından içeri girdiler ve birçok milleti barındıran Afganistan’da bugüne kadar yaşadılar. Türkmenler, Afganistan’ın kuzey bölgesinde yaşamakta olup tahmini nüfuslarını yaklaşık 3 milyon olarak tahmin etmek mümkündür. Ayrıca bugüne kadar Afganistan’da yapılmış olan nüfus sayımlarında Türkmenlerin yaşamış oldukları bazı köy ve kasabaları nüfusa dahil edilmemiştir. Bunun yanında Türkmen kadınlarının neredeyse hiçbiri nüfusa kayıtlı değildirler. Türkmenler, bugün dokuz vilayette ağırlıklı olarak ve diğer bazı şehirlerde de bir miktar bulunmaktadırlar. Bunları şu şekilde belirtebiliriz: Kunduz vilayetinde: Hazret-i İmam, Deşt-i Aççi, Kale-i Zal, Çar-dere gibi ilçeler ve Kunduz merkezinde yaşarlar. Han-abad ilçesinde de dağınık olarak bulunmaktadırlar. Kale-i Zal ilçesinin % 90’ı Türkmen’di... Devamı