Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира

2011-10-02 03:51:00

Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира. Dünýä Türkmenleriniň  ynsanperwer  birleşigi... Devamı

Siriýa Türkmenleri

2011-08-02 09:17:00

  Siriýa  Türkmenleri   Siriyada maglumatlara göra 3 milliondan gowrak; ya-da 4 milliona golay türkmen yaşayar. Olary hem ika bölünyar. Yagny dilini goranlar we assimilasiya edilenler. Türkmenlerin dine 1,5 milliony öz dilini gorap bilipdirler, hat-da goramakda has öte geçipdirler. Yagny şu 1,5 millionun aglabasy döwlet dili bolan arapça bilmeyandikleri sebapli uniwersitet, mekdeplerde okap bilmeyarler, döwlet edaralarynda hem işlap bilmeyarler. Assimilasiya edilenler bolsa araplaryn arasynda erap gidipdirler. Olar özlerine türkmen diyyan-de bolsa türkmençe gürlap bilmeyarler. Gynandyryjy tarapy bolsa kabirleri özlerine ''türkmen'' hem diymek islemeyar. Meselem syyahatçy zhurnalistlerden birinin aytmagyna göra türkmen ene-ata çagasynyn türkmençe bilman yetişmegi üçin elinde baryny edyan eken. Çünki Siriyada türkmen bolmak birgiden hak-hukukdan mahrum bolmak bilen barabar. Kyn. Ynha türkmen çagalary/Lazzikiya Kabir maglumatlarda ''Siriyada 1,5 million türkmen yaşayar'' diyip geçyar. Bu maglumatlar özlügini goran türkmenlerin sanyna esaslanyp aydylyar. Yokarda 3 we 1,5 million diylen maglumat bar. Bayyr-Bujagyn bilim boyunça başlygy Nihat Garaalynyn aytmagyna göra siriyaly türkmenlerin sanyny dine Siriya hökümeti bilyar we gizlin saklayar. Türkiye çeşmeleri 1,5 million diyip habar berse; siriyalylar öz sanlarynyn 4 million adama golaydygyny aydyarlar. Haysy maglumat dogry? Garaaly 4 milliona golay türkmenin bardygyny emma olaryn aglabasynyn dilini we medeniyetini unudyp araplaşandygyny aydyar. Olar hiç hili türkmençe gürlap bilmeselerem özlerine türkmen diyyan ekenler. Türkmenlerin sos... Devamı

Türkmenistanly futbolçylar Siriýanyň ýygyndy komandasy bilen oýn

2011-08-01 22:59:00

  Türkmen futbolçylary Siriýanyň komandasy bilen oýnar Aziýanyň XXX Olimpiýa oýunlarynyň saýlantgy ýaryşynyň ikinji tapgyrynda türkmenistanly futbolçylar Siriýanyň ýygyndy komandasy bilen oýnar. Aziýanyň XXX Olimpiýa oýunlarynyň saýlantgy ýaryşynyň ikinji tapgyrynda türkmenistanly futbolçylar Siriýanyň ýygyndy komandasy bilen oýnar. Malaýziýanyň paýtagtynda ýerleşýän Aziýa futbol konfederasiýasynyň baş edarasynda 30-njy martda geçirilen bije atyşlygyň netijesi şeýle. Siriýaly futbolçylar bilen türkmenistanlylar diňe milli we ýaşlaryň ýygyndy komandalarynyň derejesinde duşuşypdy. Türkmenistanly futbolçylar 2003-nji ýylda Aleppo şäherinde 1:1 hasabynda oýny tamamlapdy, 2007-nji ýylda Dohada siriýalylardan 3:0 hasabynda utulypdy. Olimpiýada-2012-niň birinji tapgyrynda türkmenistanly futbolçylar Indoneziýanyň komandasyny garşydaşynyň meýdanynda 3:1, Aşgabatda 1:0 hasabynda iki gezek utupdy. Devamı

SURİYELİ TÜRKÜCÜ Ömer Gülcan GAZİANTEPLİLERLE BULUŞTU

2011-07-24 14:07:00

SURİYELİ TÜRKÜCÜ Ömer Gülcan GAZİANTEPLİLERLE BULUŞTU     Suriyeli Türkmen sanatçı Ömer Gülcan, birbirinden güzel türkülerini Gaziantepli sanatseverler için seslendirdi. Suriyeli Türkmen sanatçı Ömer Gülcan, birbirinden güzel türkülerini Gaziantepli sanatseverler için seslendirdi. Ömer Gülcan, 35 yıllık müzik hayatı bulunduğunu ve Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gaziantep'te yaşayan ses sanatçısı Adil Şan aracılığıyla Gazianteplilerle buluşma fırsatı buldum. Adil Şan kardeşime teşekkürlerimi bir borç biliyorum" dedi. Suriye ile Türkiye'nin geçmişten gelen bir akrabalık bağının olduğunu kaydeden Gülcan, son dönemlerde Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Suriye bizim vatanımızdır ve biz vatanımızı çok seviyoruz. İnşallah biran önce bu olaylar biter ve türkü, şarkı dolu bir hayat süreriz" diye konuştu. Gülcan, sessanatçısı Adil Şan'ın yeni albümünün ise önümüzdeki günlerde piyasada olacağını sözlerine ekledi.         ... Devamı

Сердечно поздравляю вас с 20-летием учреждения Гуманитарной асс

2011-06-30 03:41:00

Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира! Дорогие братья! Сердечно поздравляю вас с 20-летием учреждения Гуманитарной ассоциации туркмен мира – международной гуманитарной организации, объединяющей туркмен, которые живут во всех уголках планеты, и вносящей свой достойный вклад в достижение великих целей во имя всеобщего мира! Пусть эти праздничные торжества украсят незабываемыми минутами жизнь членов Гуманитарной ассоциации туркмен мира, ее зарубежных и велаятских отделений, всех наших братьев, проживающих вдали от Родины – независимого нейтрального Туркменистана! Пусть во всем мире торжествуют гуманизм, дружба и братство - исконные принципы нашего народа! Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира! 18 мая 1991 года стало одним из незабываемых, исторических дней для туркмен мира. Двадцать лет тому назад в городе Ашхабаде была проведена первая конференция наших соотечественников, на которой было принято историческое решение об учреждении Гуманитарной ассоциации туркмен мира – международной гуманитарной организации, призванной содействовать налаживанию и укреплению братских отношений между туркменами, проживающими на различных континентах земного шара. В эпоху нового Возрождения и великих преобразований, Гуманитарная ассоциация туркмен мира способствует единству и сплоченности всех наших соотечественников, обосновавшихся в разных странах, но никогда не забывающих о своей исторической Родине – независимом нейтральном Туркменистане. ГАТМ стала одной из самых авторитетных международных гуманитарных организаций в Центральноазиатском регионе. В настоящее время функционирует 27 зарубежных отделений Ассоциации, которые проводят важную работу по развитию братских отношений между туркменами мира, популяризации и дальнейшему совершенствованию богатого духовно-культурного наследия, культуры, литературы, искусства, национальных традиций и обычаев нашего народа. Дорогие братья! Служить Родине, поддержи... Devamı

Членам Гуманитарной ассоциации туркмен мира и всем туркменским б

2011-06-30 03:03:00

Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира! Дорогие братья! Сердечно поздравляю вас с 20-летием учреждения Гуманитарной ассоциации туркмен мира – международной гуманитарной организации, объединяющей туркмен, которые живут во всех уголках планеты, и вносящей свой достойный вклад в достижение великих целей во имя всеобщего мира! Пусть эти праздничные торжества украсят незабываемыми минутами жизнь членов Гуманитарной ассоциации туркмен мира, ее зарубежных и велаятских отделений, всех наших братьев, проживающих вдали от Родины – независимого нейтрального Туркменистана! Пусть во всем мире торжествуют гуманизм, дружба и братство - исконные принципы нашего народа! Уважаемые члены Гуманитарной ассоциации туркмен мира! 18 мая 1991 года стало одним из незабываемых, исторических дней для туркмен мира. Двадцать лет тому назад в городе Ашхабаде была проведена первая конференция наших соотечественников, на которой было принято историческое решение об учреждении Гуманитарной ассоциации туркмен мира – международной гуманитарной организации, призванной содействовать налаживанию и укреплению братских отношений между туркменами, проживающими на различных континентах земного шара. В эпоху нового Возрождения и великих преобразований, Гуманитарная ассоциация туркмен мира способствует единству и сплоченности всех наших соотечественников, обосновавшихся в разных странах, но никогда не забывающих о своей исторической Родине – независимом нейтральном Туркменистане. ГАТМ стала одной из самых авторитетных международных гуманитарных организаций в Центральноазиатском регионе. В настоящее время функционирует 27 зарубежных отделений Ассоциации, которые проводят важную работу по развитию братских отношений между туркменами мира, популяризации и дальнейшему совершенствованию богатого духовно-культурного наследия, культуры, литературы, искусства, национальных традиций и обычаев нашего народа. Дорогие братья! Служить Родине, поддержи... Devamı

В Ашхабаде отметили юбилей Гуманитарной ассоциации туркмен мира

2011-06-30 02:14:00

В Ашхабаде состоялось торжество, посвященное 20-й годовщине образования Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ). Как-либо 21 мая передает корреспондент со ссылкой на пресс-службу туркменского правительства, для участия в торжестве собрались зарубежные соотечественники из разных стран мира, а кроме того депутаты парламента, представители общественных организаций, средств массовой информации, деятели науки и культуры, руководители и представители ряда министерств, ведомств и столичных вузов, являющихся коллективными членами ГАТМ.                   "С поздравительными речами выступили перед участниками торжества руководители и представители туркменских диаспор из Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, рассказавшие о деятельности зарубежных отделений ГАТМ. Слова приветствия были переданы ещё от соотечественников из Турции, и областных отделений Гуманитарной ассоциации туркмен мира", - отмечает пресс-служба правительства. Также сообщается, что для участников торжества с крупный концертной программой выступили мастера искусств Туркмении. Свои творческие подарки преподнесли собравшимся и талантливые неоперившийся музыканты из Ирана и Афганистана. Как уже сообщало Гуманитарная коалиция туркмен мира была создана в мае 1991 года. В 14 странах мира действуют 27 отделений ГАТМ ... Devamı

Ata Yurdumuz Türkmenistan'ın Tarihine Kısa Bir Bakış

2010-12-04 03:59:00

    OĞUZHAN'IN NESİL AĞACI Oğuzlar Merkezî Orta Asya'nın güneyi olan Türk halklarının en sonuncusudur. Onlar Türkmen ve birçok halklara kendi dilini, kültürünü, adetini veren, İslam dinini kabul eden büyük bir Türk milletidir. Rivayete göre, Oğuzhan çok yıl yaşamış, çok ülkeleri fethetmiştir. Onun altı oğlu olmuş ve her birisinin de dört oğlu olup, 24 torunu olmuş. Oğuzhan'ın nesil ağacının şeması: GÜNHAN AYHAN YILDIZHAN GÖKHAN DAGHAN DENİZHAN Gayı .. Yazır .. Afşar .. Bayandır .. Salır .. İğdir Bayat .. Düker .. Kızık .. Beçene .. Eymir .. Bükdüz Alka evli .. Dodurga .. Bekdili .. Çavuldur .. Alayontlı .. İve Gara evli .. Yaparlı .. Garkın .. Çebni .. Uregır .. Gınık Oğuz han’ın 24 torununun her biri Oğuz boylarından birer boya başı olup, adlarını vermişlerdir. Oğuzhan'ın 24 torununun her biri Oğuz boylarından birer boya başı olup, adlarını vermişlerdir.Türkmen halkının etnik yapısında 24 Oğuz boyundan 12'sinin ismini bulabiliyoruz. Gayı, Bayat, Yazır (karadaşlı), Dodurga, Avşar, Garkın, Bayandır, Çovdur, Salır, Eymir, İğdir ve İve. Moğollardan sonraki Türkmenler her ne kadar farklı boylarla anılsalar da bir çok meselelerde birlikte hareket etmişler. Hiva'da, Buhara'da, İran'da, Afganistan'da yaşasalar daetnik ayrılıkları söz konusu olmamış.Türkmenistan'ın Rusya'ya birleştirilmesinin en önemli zararlarından biri de, önce sadece boy ve kabilelere bölünen bir milletin, bir halkın daha sonra sınırlarla birbirinden ayrılmasıdır. Türkmenistan kendi bağımsızlığını kazanınca Türkmenbaşının yerinde ve basiretli siyasetiyle boy ayrılıkları yapılmıyor. Herkes Türkmen halkı olarak tanınıyor, "Türkmen" adı altında vatanda birlik, beraberlik sağlanıyor. TÜR... Devamı

Поздравления в адрес Президента Туркменистана

2010-11-07 22:18:00

Его Превосходительству господину Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Туркменистана   Ваше Превосходительство, Мне доставляет огромное удовольствие выразить Вашему Превосходительству и дружественному народу Туркменистана от имени народа Сирийской Арабской Республики и от себя лично искренние поздравления по случаю Национального дня Туркменистана. Пользуясь случаем, также хочу выразить Вашему Превосходительству наилучшие пожелания здоровья и счастья, а вашему дружественному народу – прогресса и процветания. С глубоким уважением Башар Аль Ассад, Президент Сирийской Арабской Республики Devamı

праздничных торжеств, посвященных Дню независимости Туркмениста

2010-11-07 22:13:00

Праздничные торжества - на государственном ипподроме Сегодня эпицентром праздничных торжеств, посвященных главному празднику страны – Дню независимости Туркменистана, стал Государственный ипподром столицы. По традиции в праздничном убранстве встретил многочисленных ашхабадцев и гостей столицы Государственный ипподром, где состоялись намеченные на сегодня праздничные торжества в честь 19-й годовщины независимости Туркменистана, организаторами которых выступили Государственное объединение «Туркмен атлары», Министерство культуры и телерадиовещания Туркменистана, а также министерства и отраслевые ведомства агропромышленного комплекса страны. Как известно, с давних времен скачки с участием «райских скакунов» у туркмен являются обязательным украшением любого праздничного торжества. Поэтому провести второй день празднования Дня независимости Туркменистана на Государственном ипподроме, где сильнейшие мастера-жокеи на лучших ахалтекинских скакунах борются за главные призы скачек осеннего сезона, учрежденные Президентом Туркменистана, – одна из замечательных традиций новой исторической эпохи. Среди участников праздника – члены правительства, руководители Меджлиса Туркменистана, министерств и ведомств, туркменские дипломаты, представители общественных организаций, входящих в Общенациональное движение «Галкыныш», духовенства, СМИ, старейшины, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, а также многочисленные иностранные гости, и в их числе наши зарубежные соотечественники – участники XIII Конференции туркмен мира. У нарядно украшенного входа в парковую зону ипподрома участников и гостей праздника встречали по туркменскому обычаю, угощали пышными свежеиспеченными пишме, сладостями и фруктами. Особо торжественную обстановку создали выступ... Devamı

Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира

2010-11-07 21:58:00
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 1
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 2
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 3
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 4
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 5
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 6
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 7
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 8
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 9
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 10
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 11
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 12
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 13
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 14
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 15
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 16
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 17
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 18
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 19
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 20
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 21
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 22
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 23
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 24
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 25
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 26
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 27
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 28
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 29
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 30
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 31
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 32
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 33
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 34
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 35
Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира | görsel 36

Гуманитарной Ассоциации Туркмен Мира У многих народов проживающих за далёкими границами своих родных земель, принято собираться в различные объединения для того чтобы не забыть и не потеряться в новых законах и культуре, не потерять при этом своё культурное воспитание, наследие и индивидуальность. Туркмены - народность такой же наклонности и мысли. Туркменские диаспоры существуют уже давно во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Теперь они решили создать самую крупную диаспору, которая должна объединить всех под один манер! Таким образом и возникла Ассоциации туркмен мира. Иначе она называется Гуманитарная Ассоциация туркмен мира или ГАТМ, и создана она 24 октября 1991 года по инициативе первого тогда Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, называемого как Туркменбаши. В Ашхабаде находится резиденция ГАТМ в главном Дворце «Мекан». Этот дворец специально отреставрировали в целях Ассоциации. В официальном плане, Гуманитарная Ассоциация туркмен мира – это простая международная гуманитарная общественная организация, соблюдающая законы всех тех стран, в которых находятся её представительства. Стоит отметить, что народы Центральной Азии как и народы Востока очень ценят свою культуру и свои обычаи, а ещё более ценят религию! Все туркменские отделения ГАТМ, (а их всего 25 действующих) постоянно поддерживают любые гуманитарные, культурные и экономические контакты со своими партнерами по всему миру. Туркменских диаспор очень много по миру: они есть в России, Казахстане, Германии, Узбекистане, Сирии , Ираке, Иране, Франции и даже имеются в Норвегии. Всего насчитывается около 14 стран, в которых они зарегистрированы, в России, Украине, Узбекистане, Афганистане, Казахстане, Пакистане, Таджикистане и в оставшихся других. Членом ГАТМ может стать не просто отдельный человек, но и например, целая организация, коллектив. По миру имеется 340 предприятий и организаций с коллективным вступлением членов ГАТМ. Среди них есть и знатные и изве... Devamı

Turkiye Konya EREĞLİ

2010-08-11 15:10:00
 Turkiye Konya EREĞLİ | görsel 1
 Turkiye Konya EREĞLİ | görsel 2

 Turkiye Konya EREĞLİ Devamı

Turkiye Konya EREĞLİ

2010-08-11 15:09:00
 Turkiye Konya EREĞLİ | görsel 1
 Turkiye Konya EREĞLİ | görsel 2

 Turkiye Konya EREĞLİ Devamı

Turkiye Konya EREĞLİ

2010-08-11 15:09:00
 Turkiye Konya EREĞLİ | görsel 1
 Turkiye Konya EREĞLİ | görsel 2

 Turkiye Konya EREĞLİ Devamı