Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan

2014-10-20 01:42:00
Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan |  görsel 1
Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan |  görsel 2
Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan |  görsel 3
Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan |  görsel 4
Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan |  görsel 5
Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan |  görsel 6

Siriýa Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşigi Watan Devamı

Suriye’de insanlığın Öldüğü Gün

2014-08-19 10:51:00

Suriye’de insanlığın Öldüğü Gün Suriye olaylarının arka planında “Arap Baharı” denen sürecin domino etkisi var. Tunus’ta yaşanan devrimin etkisi; Mısır, Libya, Yemen gibi ülkelere ve Suriye’ye ulaştı. Dera’da 13-15 yaşındaki çocukların duvarlara Beşşar Esed’e hitaben “Doktor sıra sende!” yazmalarının ardından kaçırılıp işkenceyle öldürülmeleri sonucu, çocukların aileleri protesto gösterilerine başladı. Bu ailelerin de üzerine ateş açılmasıyla gösteriler farklı şehirlerde büyüyerek devam etti. Rejim katlettikçe halk daha fazla sokaklara çıktı, daha fazla kendini özgürleştirdi. Ordudaki vicdan sahibi bazı askerlerin de Özgür Suriye Ordusu’nu kurarak halka destek vermesi ve Esed ordusuyla savaşmaya başlamasıyla olaylar silahlı çatışmalara dönüştü. Şemdi Suriye'de yaklaşık 10 milyon kişinin insani... ...Kaynak : halapturkmen.blogcu.com Devamı

Suriye’de insanlığın Öldüğü Gün

2014-08-19 10:48:00

Suriye’de insanlığın Öldüğü Gün Suriye olaylarının arka planında “Arap Baharı” denen sürecin domino etkisi var. Tunus’ta yaşanan devrimin etkisi; Mısır, Libya, Yemen gibi ülkelere ve Suriye’ye ulaştı. Dera’da 13-15 yaşındaki çocukların duvarlara Beşşar Esed’e hitaben “Doktor sıra sende!” yazmalarının ardından kaçırılıp işkenceyle öldürülmeleri sonucu, çocukların aileleri protesto gösterilerine başladı. Bu ailelerin de üzerine ateş açılmasıyla gösteriler farklı şehirlerde büyüyerek devam etti. Rejim katlettikçe halk daha fazla sokaklara çıktı, daha fazla kendini özgürleştirdi. Ordudaki vicdan sahibi bazı askerlerin de Özgür Suriye Ordusu’nu kurarak halka destek vermesi ve Esed ordusuyla savaşmaya başlamasıyla olaylar silahlı çatışmalara dönüştü. Şemdi Suriye'de yaklaşık 10 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı bulunduğunu, bunun 6,5 milyonunun evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 3 milyonunun da komşu ülkelere sığındığını kaydeden Özer, "Suriye dışına kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin dörtte üçü kadın ve çocuklardan oluşmakta, 1 milyondan fazla çocuk zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalışmaktadır. Beşşar Esed yönetiminin silahlı saldırıları sonucu, ordudan kopmaların başlamasıyla kısmen silahlı bir direnişe dönüştü. Baas rejimi; ne uluslar arası baskıları, ne de halkın taleplerini dikkate alarak geri adım attı; aksine sivil halkı kadın, yaşlı, çocuk demeden katletmeye devam etti. Şu an öldürülen kişi sayısı resmi olarak 300,000 bin civarına ulaşmış bulunuyor, bunların 50 bine yakınını ise çocuklar oluşturuyor. Bir vurgulamak isterizki; eğer bir yerlerde insanlar haksız yere öldürülüyorsa, &cced... Devamı

Syrian Turkmen -2

2014-08-17 08:50:00

Rakka Region Turkmen Names Arabic names Tel Hamam ……………………………………………….. Tel Hamam Hamam Türkmen Garbi ……………………………..…… Hamam Türkmen Garbi Menara……………………………………………….…….. Menara Rucim El Cahaş ……………………………………..……. Rucim El Cahaş Doğaniye ………………………………………………….. Doğaniye Tel Mendo ………………………………………….……..Tel Mendo Kantara …………………………………………………… Kantara Yargoy …………………………………………………… Yargoy El Vasita ………………………………………….………. El Vasita Cubul Arus ………………………………………..………. Cubul Arus Hamam Türkmen Şarki …………………………….….. Hamam Türkmen ... Devamı

HEPİMİZ HALEPLI’YIZ HEPİMİZ KERKUKLI’YIZ

2014-08-17 08:50:00

İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜ GECE: İŞTE MEYDAN, İŞTE SLOGAN SURİYE VE IRAK TURKMENLER İÇİN: HEPİMİZ HALEPLI’YIZ HEPİMİZ KERKUKLI’YIZ Hepimiz Halepliyiz kerkukliyiz diye yürümemiz lazım ...Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com Devamı

Suriye ve Irak Türkmenleri Savaş Ortasında Imdat Bekliyor

2014-08-17 08:49:00

Suriye ve Irak Türkmenleri Savaş Ortasında Imdat Bekliyor Suriye ve Irak Türkmenleri miladın 12’nci asrından beri bu bölgelerde yoğun olarak yerleşmişlerdir. Zira Selçukilerin asıl hedefi Bizans’ın orta ve batı bölgeleri değildi. Malazgirt’ten sonra yöneldikleri asıl bölge Mezopotamya, Suriye, Filistin ve ana hedef Mısır’dı. Doğudan gelen fatihlerin izlediği yol budur. Son hedefte muvaffak olamadılar çünkü Memluklar vardı. Onları ancak 16’ncı asırda Yavuz Sultan Selim Han mağlup etmiştir. Son haftalarda Irak'ta ortaya çıkan beklenmeyen gelşmeler tüm dikkatleri tekrar Ortadoğuya çevirdi. Ama, buna rağmen Suriye ve Irak Türkmenleri hakkındaki gelişmelerin dünyadaki diğer gelişmeler gibi dünya ve Turkıye ve Türkmenistan basınında... ...Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com Devamı

Dünýäda Etniki türkmenleriň ahwaly Siriýadaky we Yrakda ýaşaýan

2014-08-17 08:49:00

Dünýäda Etniki türkmenleriň ahwaly Siriýadaky we Yrakda ýaşaýan türkmenler Azatlyk Radiosy Dünya Türkmenleri Programı Konukları: Erbil Türkmen Listesi Meclisi Başkanı ve Erbil Türkmen Radyosu Yön.Kur.Bşk. Mahmut ÇELEBİ, Suriye Türkmenleri Vatan Cemiyeti Başkanı Dr. Mukhtar Fatih ve Özgür Suriye Ordusu Türkmen Medya Sorumlusu Abdurahman DEDE, Türkmenistan'dan Öğrenci Sultan. Dinleyin: https://soundcloud.com/azatlyk-radiosy/yydl-we-etniki-turkmenlerin-arzuwy ...Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com Devamı

Türkmenler Aç ve Susuz kaderlerine Terk Edilmişlerdir

2014-08-17 08:48:00

Türkmenler Aç ve Susuz kaderlerine Terk Edilmişlerdir Kuzey Irak’ta küresel güçler tarafından başlatılan insanlık dışı operasyonlarda, öncelikle başta en fazla zarar gören Türkmenler olmak üzere Hıristiyanlar ve Şebekler de hedef olarak seçilmişlerdir. Ira­k­ta, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti­nin sal­dı­rı­la­rı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te, yak­la­şık 1 mil­yon 200 bin ki­şi evi­ni terk et­ti. Türk­men­le­r­in yo­ğun ya­şa­dı­ğı Mu­sul, Ker­kük, Te­la­fer, Se­la­had­din ve Di­ya­la ça­tış­ma­lar­dan en çok et­ki­le­nen kent­ler ol­du. Mu­su­l­un düş­me­siy­le önem­li kıs­mı­nı Türk­men­le­r­in oluş­tur­du­ğu 375 bin ki­şi ev­le­ri­ni terk et­mek zo­run­da kal­dı. Türk­men il­le­rin­de IŞİD kat­li­am, peş­mer­ge ise zu­lüm ya­pı­yor. Te­rör ve ça­tış­ma­lar­dan ev­le­ri­ni terk et­mek zo­run­da ka­lan Suriye ve Irak Türk­men­le­ri, der­me çat­ma ça­dır­lar­da,... ...Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com Devamı

SURİYE TURKMENLERİNE DAVA ADAMINE İHTİYACIMIZ VARDIR

2014-08-17 08:48:00

SURİYE TURKMENLERİ Adam gibi adamlarımızı yetiştireceğimiz ihtiyacımız vardir Galiba daha vahim olanı da kendilerini TURKMEN DAVA ADAMI olarak tanımayanlarda Dava Adamının dünyasında mazeret yoktur. TURKMEN Dava Adamının dünyasında mani yoktur engel yoktur. TURKMEN Dava adamı herkesin sıfırı tükettiği noktada ayağı kalkandır.TURKMEN olarak bize yön verecek, bizi ayağa kaldıracak, bize ışık tutacak liderlere, önderlere ve alimlere hasretiz. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı ahvalimizin en büyük nedeni büyük dava adamlarının yetişmemesidir. SURİYE TURKMENLERİ ,YENİ KADROLARA İHTİYACIMIZ VARDIR! Adam gibi adamlarımızı yetiştireceğimiz ihtiyacımız var.Bizim asıl demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacımız vardir, Yeni bir sisteme ihtiyacımız vardır. Çok yakında siyaset “liderler” tarafından değil halkın kendini temsil ettiği... ...Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com Devamı

Bəydililər

2014-08-17 08:47:00

Bəydililər Bəydili (ya da Bəydeli, həmçinin Bəydilü), keçmiş Türk tayfası. Adı və mənşəyi. Bu tayfa Mahmud Kaşğarlının «Divanü Lüğәtit Türk»ündə iyirmi iki Oğuz boyundan biri kimi qeyd olunmuşdur. Onların ənənəvi damğaları [aşağıda göstərilən şəkildə] olmuş, onqunları isə bürküt idi. Adın Kaşğarlı tərəfindən 1072-də verilmiş bilinən ən əski biçimi Bəgtelidir (Bəgtili) və dəqiq olaraq Türkcə müəyyənləşdirilə bilmir; bir sıra digər Türk tayfa adları kimi, bəlkə də bu Ön-Türkcə bir substrat qalıqdır. Mübarəkşah (1206) ilk olaraq bu adı Oğuzlaşmış biçimdə Bəgdeli (Bəgdili) kimi yazmışdır. Rəşidəddin (1300) Bigdeli (Bəgdili) yazır və izahatında məşhur etimologiyaya istinad edir. Son olaraq, İskəndər Bəyin (1616) əlyazmalarında Bigdeli ilə yanaşı,... ...Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com Devamı

اقول للحاقدين علي والخائفين من النقد

2014-05-06 06:29:00

اقول للحاقدين علي  والخائفين من النقد    «ربى لا تجعلنى وجعا فى قلب أحد من عبادك, ولا تجعل أحدا من عبادك وجعا فى قلبى» هذه العبارة أضعها امامى قبل ان اشرع فى كتابة اى سطر حتى ارضى ربى وضميرى ولا أجور على حق أحد أو أظلمه, وبما اننى كنت أتناول فى مقالاتى السابقة على مدى الشهور الماضية, وقائع فساد في هئيات يدعون بتمثيلهم للشعب السوري المنكوب من ائتلاف ومجالس ومنظمات تقوم بدور البطولة فيها Devamı

Suriye Türkmenleri ve Manda Dönemi

2014-05-05 09:44:00

Suriye Türkmenleri ve Manda Dönemi Dr. Ahmet Emin Dağ "Halep Türkmenleri" Daha Birinci Dünya Savaşının devam ettiği sırada varılan İngiliz Fransız anlaşması Halep’in de içinde bulunduğu Suriye topraklarının Fransa’ya bırakılmasını öngörürken, Sykes-Picot anlaşmasının uygulanması 1920 yılında gerçekleşti. Fransa’nın Suriye’yi işgalinde söz konusu anlaşmalar tek başına belirleyici bir etken değildi. Zira bölgedeki Fransız nüfuzu çok daha önceki yıllara dayanmaktaydı.XIX. yüzyıldaki Hıristiyan dini kurumları ve okulları aracılığı ile bölgede büyük bir nüfuz elde eden Fransa, büyük güçler arasındaki rekabetin yoğunlaştığı dönemde demiryolları inşası gibi somut olarak varlığını ortaya koyan ekonomik ve siyasi etki yollarını... ...Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com Devamı

Suriye Türkmenleri ve Manda Dönemi

2014-05-05 09:49:00

Suriye Türkmenleri ve Manda Dönemi Dr. Ahmet Emin Dağ "Halep Türkmenleri" Daha Birinci Dünya Savaşının devam ettiği sırada varılan İngiliz Fransız anlaşması Halep’in de içinde bulunduğu Suriye topraklarının Fransa’ya bırakılmasını öngörürken, Sykes-Picot anlaşmasının uygulanması 1920 yılında gerçekleşti. Fransa’nın Suriye’yi işgalinde söz konusu anlaşmalar tek başına belirleyici bir etken değildi. Zira bölgedeki Fransız nüfuzu çok daha önceki yıllara dayanmaktaydı.XIX. yüzyıldaki Hıristiyan dini kurumları ve okulları aracılığı ile bölgede büyük bir nüfuz elde eden Fransa, büyük güçler arasındaki rekabetin yoğunlaştığı dönemde demiryolları inşası gibi somut olarak varlığını ortaya koyan ekonomik ve siyasi etki yollarını... ...Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com Devamı

Сирийские туркмены Вчера, сегодня, завтра

2014-05-01 23:17:00

  Сирийские туркмены  Вчера, сегодня, завтра Введение Сири́йские туркме́ны или сири́йские ту́рки — тюркский народ, проживающий на территории современной Сирии. Третий по численности народ этой страны, после арабов и курдов. Самоназвание —Süriye Türkmenleri. Являются потомками анатолийских турок, говорят на одном из анатолийских диалектов турецкого языка . Существуют также оценки их как азербайджанских или туркменских диалектов. Внешне также похожи на современных турок, относятся к европеоидной расе. Сирийские туркмены  Вчера, сегодня, завтра Сирия -это страна, которая является второй родиной каждому человеку на земле. её недаром называют колыбелью цивилизации: многие величашие достижения человеческой культуры позднее распространившиеся по всему миру , имеют сирийскую основу. на протяжении тысячелетий на территории современной сирии рождались и умирали десятки цивилизаций и государств. сирия находилась и находится на границе западной и восточной культур здесь возникли и развивались в мировые религии христианство и ислам. и туркмены приобрели на территории сирии свою родину. подавляющее большинство населения Сирии - арабы. и одно из крупных национальных меньшинств являются туркмены, вторые после курдов их численность. первые туркмены появились на территории современой сирии в 9 веке .это была под правлением тулоногулларов . следующий наплыв туркменского населения была в 11 веке при турках -сельджуках и в 1260 г. В XI в. мощный тюркский племенной союз огузов двинулся из Центральной Азии в Иран и на Ближний Восток. За непродолжительное время завоевательных походов было создано государство «Великих Сельджукидов» во главе с султанами из рода Сельджукидов. Оно включало территории Центральной Азии, Ирана, Месопотамии, Сирии, большую часть Малой Азии и часть Закавказья. Война вызвала переселение многочисленных тюркских кочевых племен из Центральной Азии в страны Ближнего и Сред... Devamı

Suriye Oğuz Türkmenleri

2014-04-30 11:37:00

Suriye Oğuz Türkmenleri Tarihin bir çok döneminde olduğu gibi günümüzde de kültür, medeniyet,millî kültür, alt kültür, etnik grup, ırk ve etniklik v.b. kültür ile ilgili kavramlar hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir. Söz konusu kavramlar ile ifade edilmek istenilenlerin sınırları henüz tam olarak çizilemediği, dolayısıyla da bir uzlaşmaya yarılamadığı için kültür konusu yoğun tartışmaların devam ettiği bir alan olma özelliğini devam ettirmektedir. Son zamanlarda, bu kavramlar içerisinde, ne anlama geldiği ve sınırlarının ne olduğu konusunda tartışmaların yoğunlaştığı kavramların başında ise “etnik grup” kavramı gelmektedir. Etnik grup dolayısıyla da etnik kökenmeselesi dünyanın bir çok yerinde en çok çalışılan ve tartışılan konular arasında... ...Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com Devamı