SIRIYA TURKMENLERI

2012-02-22 01:15:00

  Siriýa Türkmenleri   Sözbaşy Hormatly okyjylar,awtorlar kollektiwiniň zähmetiniň miwesi bolan eliňizdäki kitapça köki çuňdan gaýdýan  türkmen halky,ykbalyň oýny bilen  duz-nesibesi dürli ýurtlara çekip,şol ýurtlarda mekan tutunan türkmenler,olaryň ýaşaýyş,durmuş şertleri hakynda size umumy düşünje bermek maksady bilen ýazdylar. Türkmen halkynyň müňýyllyklara uzan baý taryhy bar.Onuň akyl-payhasy,guwanjy-buysanjy,hasraty bir söz bilen aýdylanda, halkyň ykbaly şol taryhyň gatlarynda ýatyr.Emma,dürli sebäplere görä,şol taryh ýoýulup,tanalmaz ýaly derejä ýetirilipdir.Bu keselden saplanmak üçin türkmeniň taryhyny dikeltmeli,ony özüne gaýtaryp bermeli. Türkmeniň hakyky taryhyny dikeltmek,halkyň milli duygysyny galkyndyrmak,ruhuny täzelendirmek juda hysyrdyly işdir.Türkmen halkynyň geçen menzillerinde ,gör,näçe açylman ýatan syrlar kä halatlarda bolsa yörite, bilkastlaýyn bulaşdyrylan meseleler bar?!Şol syrlary açmak, meseleleri ň jogabyny agtarmak,olary çözmek taryhçy alymlarymyzyň öňünde duran mukaddes borçdur.     Siriýa Türkmenleri Türkmenleriň we olar bilen goňşy halklaryň arasynda Siriýa Şam,onuň paýtagty Damask bolsa Dymşyk ady bilen bellidir.Siriýanyň esasy ilaty araplar bolup (90%),bu    ýerde milli azlyklaryň wekillerinden  türkmenler (3,5 milloň)  kürtler(1milloň), çerkesler (50 müň), we başgalar ýaşaýarlar.Milli azlyklaryň biri hem türkmenlerdir.Olar Siriýa we beýleki arap ýurtlaryna VIII asyr... Devamı

SURIYE TÜRKMENLERİ’NDE DÜĞÜN GELENEĞİ

2009-09-16 00:47:00

SIRIYA TÜRKMENLERİ’NDE DÜĞÜN GELENEĞİ GELİN İSTEMEK Resmi bir biçimde oğlanın ailesinin yaşlı ve müteber akrabaları ile birlikte kızı istemeye giderlermiş,bu sırada kız tarafından yine yaşlı ve müteber kişiler babası tarafından çağırılırmış, bir araya gelince iki taraf, kızın babası konuklara (Xoş geldiniz) diyerek oturacakları yeri belirtir, bu konuya ilgili konuşmayı (biz senin yanına geldik Allahu- tala'nın izni péxamber efendimizin kavliyle falan ğızını bizim falan oğlumuza istiyerik ne dérsin) diyerek oğlanın babası konuyu açmış olur, kızın babası tam olarak gönlü var ise oturanlara (kereminizden ğızdan şorlaşım da sizlere cavabı vérrim) baba oturanları diğer akrabalarına bırakır da kızının görüşünü almaya gider, kızına (falan adam falan oğluna seni istemeye gelmiş.. ne dérsin ğızım) kız babasına (Vallah ya buba sen bilirsin sen ne dérsen ben dédigin kimiyim) bu da kızın kabul ettiğini ifade eder, bu sırada baba kalkıp konuklarına (Allah vérmişse ben de vérdim) diyerek oturanlardan birisi (El-fatiha) çağırarak El-fatiha suresini okurlar, bundan sonra başlığı (ğalın)ı ayarlamak için oğlanın babası (nağadar ğalın istiyersiniz) kızın babası (bu ğadar.. bu ğadar) oğlanın babası (falandan ötrü bunça éndirin) kızın babası (tamam béle olsun) oğlanın babası (falan için bunça da kesin) kızın babası (tamam bu ğadar oldu) öylesine başlık (ğalın) büyük rakamlardan değmez bir rakama düşer, tekrar Fatihe’yi okuduktan sonra düğünün ne zaman olacağını açıklamakta bulunurlarmış. Bu munasebetle damat tarafından kuzu ve koçlar kesilir, yemek yapıp (zılğıt) ların sesleriyle davetlilere ikram edilir. Derhal kızın dişi akraba ve arkadaşları zılğıt çalarak bir şenlik başlatırlar. nitekim oğlanın arkadaş ve yoldaşla... Devamı

Türkmenistan Olumlu ve Olumsuz Yanlari

2009-05-27 12:35:00

Türkmenistan Olumlu ve Olumsuz Yanlari Türkmenistan Orta Asya’nın güney batı Türkistan bölgesine bulunan 6 milyon nüfusu bir ülke olup diğer ülkelerde yaşayan Türkmenlerle beraber iran 2,afganistan 2,ırak 4,5 mil,suriye 3,5 milyon toplam 18 milyon türkmen dünyası vardır. 500 km2 yüzölçümü olan bir devlet. Türkmenistan’ın ilk bağımsızlığını tanıyan ülke Türkiye’dir.Bağımsızlığını kazandıktan sonra 1993 de Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçmesi ile bağımsızlığının altına çizerek Türkiye’ye yaklaşmıştır. Türkmenistan ekonomisini petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır.Türkmen gazının Türkiye’ye Nabucco projesi ile getirilmek istenmektedir dilde olan birlik,fikirde olan birliğin yanı sıra iş de de getirilmek isteniyor böylece Rusya dan yönünü batıya Türkiye’ye çevirmek istiyor.Türkmenistan elektrik,su,doğalgaz,benzin bedava benzinde devlet aylık belli bir limit halka bedava veriyor.Vergilerden,pahalılıkdan bıkıp 2. bir Türkiye vatan için şartları çok uygun.Bugün Rusya ekonomik olarak bağlı olmayan hür Türkmenistan Türkiye’ye arayıp bulsun işletsin diye doğal gaz yatakları verebiliyor. Türkiye ve Türkmence %80 aynı dildir diğer geri kalan 20lik kısmında Türk okulları,tvler,kitaplar ve dil birliği sayesinde aşılabilir.Türk dünyası fikri şuan zor olsa da bazı konular yüzünden Türkiye,Azerbaycan ve Türkmenistan arasında bir siyasi,ekonomik,askeri,beşeri,dil birlik yapılmalıdır ve bu model bütün Türk Dünyasını kapsayacak şekilde zamanla genişletilmelidir.Türkiye büyük lokma yiyip tıkanacağı yerde bir yerden başlayıp sonuça ulaşmalıdır. Bu halde dahi bölgenin güç konumuna geçebilir. Bölgede İran,Rusya ve Amerika... Devamı

Qurd kimi yaşadı, qurd kimi öldü ..Usuyorum ..Muhsin YAZICIOGLU

2009-05-02 04:31:00

Qurd kimi yaşadı, qurd kimi öldü ..Usuyorum ..Muhsin YAZICIOGLU27 Mart 2009 Türk milletinin karanlık günlerinden biri oldu. Türk Dünyası bir büyük devlet adamını, örnek bir toplum liderini, has evladı Büyük Birlik Partisi genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nu kaybetti.Milletçe başımız sağolsun.Kederli ailesine ve Alperenler Ocağı Büyük Birlik Partisi ailesine derin taziyelerimi sunuyorum. Hatırasının Türk milletinin kalbinde yaşatılacağına inanıyorum. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu son 30 yılın siyasi yaşamında dik durabilmeyi başaran birkaç örnek devlet adamından biri idi. Bu dik duruşunda siyaset sahnesinde çektiği büyük acıların ve edindiği tecrübelerin rolü vardı. MHP’de Ülkü Ocakları kurucu genel başkanlığı ile başladığı siyasi kariyerindeki çizgisini hiç değiştirmeden, inandığı Türk-İslam felsefesi hedefinden hiç şaşmadan sürdürdüğü siyasi yaşamını yine bir siyasi görev esnasında meydana gelen elim bir kaza ile noktaladı..Keşke menfur helikopter kazasından sonra aramayla geçen 47 saat boyunca Türk milletinin kendisine gösterdiği sevgi seline şahit olabilseydi. Bilindiği gibi gerçek liderler; toplumları arkalarından sürükleyen, onların ufkunu açan, yeniliklere açık olan, basma kalıplara takılı kalmayan, sürekli kendini yenileyen ve sorunların çözümüne en hızlı, en pratik yollarla çözüm üreten, toplulukları pozitif motive edebilen kimselerdir. Gerçek Lider, kendi düşüncelerini, istek ve iradesini yanındaki kişilerin sevgi, saygı ve güvenini kazanarak onlara kabul ettirebilen kişidir.İşte Muhsin Yazıcıoğlu bu tarife uyan gerçek liderlerden biri idi..Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu 12 Eylülde1980 sonrasında tutuklu bulunduğu Mamak Askeri cezaevindek... Devamı