Bəydililər

2014-08-17 08:47:00
Bəydililər Bəydili (ya da Bəydeli, həmçinin Bəydilü), keçmiş Türk tayfası. Adı və mənşəyi. Bu tayfa Mahmud Kaşğarlının «Divanü Lüğәtit Türk»ündə iyirmi iki Oğuz boyundan biri kimi qeyd olunmuşdur. Onların ənənəvi damğaları [aşağıda göstərilən şəkildə] olmuş, onqunları isə bürküt idi. Adın Kaşğarlı tərəfindən 1072-də verilmiş bilinən ən əski biçimi Bəgtelidir (Bəgtili) və dəqiq olaraq Türkcə müəyyənləşdirilə bilmir; bir sıra digər Türk tayfa adları kimi, bəlkə də bu Ön-Türkcə bir substrat qalıqdır. Mübarəkşah (1206) ilk olaraq bu adı Oğuzlaşmış biçimdə Bəgdeli (Bəgdili) kimi yazmışdır. Rəşidəddin (1300) Bigdeli (Bəgdili) yazır və izahatında məşhur etimologiyaya istinad edir. Son olaraq, İskəndər Bəyin (1616) əlyazmalarında Bigdeli ilə yanaşı,... ...


Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com

0
0
0
Yorum Yaz